Zaposleni

vrteclogo_an1

Enota Železniki

Ime in priimek Delovno mesto
Benedičič Regina vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Benedik Sabina vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Bergant Sonja vzgojiteljica
Čufar Darja vzgojiteljica
Demšar Petra vzgojiteljica
Gajgar Alenka vzgojiteljica
Gartner Janja vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice (nadomešča Polono Kenda)
Gorenc Mirjam vzgojiteljica
Habjan Sabina blagajničarka
Hafnar Ines vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Hudolin Anita vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice (nadomešča Andrejo Mohorič)
Hudolin Mary Joy čistilka
Janc Janja svetovalna delavka
Jeram Alenka vzgojiteljica
Kaplja Herman hišnik
Kenda Bernarda vzgojiteljica
Kenda Polona vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice (na porodniškem dopustu)
Kos Valerija vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Košir Suzana kuharica
Markelj Martina pomočnica ravnatelja – vodja vrtca
Mohorič Ana vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Mohorič Andreja vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice (na porodniškem dopustu)
Mohorič Marija vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Mohorič Meta vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Mravlja Uršula vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Murn Katja vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Panjtar Ema vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Panjtar Tina vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Peternelj Ana vzgojiteljica
Pogačnik Klemen hišnik
Pohleven Irena vzgojiteljica
Pohleven Petra kuharska pomočnica / čistilka
Pokorn Polonca vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Rant Jerneja vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Stanonik Andreja čistilka
Šmid Maja vzgojiteljica
Tavčar Barbara vzgojiteljica
Tolar Anja vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Tolar Martina vzgojiteljica
Tomaševič Maja vzgojiteljica
Vodnik Cvetka šivilja, perica

 

 

Enota Selca

Ime in priimek Delovno mesto
Ažbe Ana vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Benedičič Vesna vzgojiteljica in organizacijska vodja enote Selca
Cankar Helena kuharica
Podrepšek Jani hišnik
Jelenc Lidija vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice (na porodniškem dopustu)
Kofler Vanja vzgojiteljica
Markelj Klara vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
Valentina Demšar vzgojiteljica
Primožič Jana čistilka