Dejavnosti

vrteclogo_an1

Naš vrtec je danes mnogo več kot le varstvena ustanova. Otroke vzgajamo, izobražujemo in jih pripravljamo na samostojno šolanje. Poleg rednega programa otrokom omogočamo tudi občasno uporabo šolskih prostorov in opreme (računalniška učilnica, telovadnica, …) in dodatne programe, ki pa jih je potrebno doplačati v skladu z nastalimi stroški (interesne dejavnosti, letovanja, zimovanja, …).

Dostopnost