Program Zdravje v vrtcu

Nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je leta 2006 v vrtcih ljubljanske zdravstvene regije oblikoval program promocije zdravja z naslovom Zdravje v vrtcu.  V naslednjih letih se je program razširil in ga danes, skupaj z vrtci po vsej Sloveniji, uspešno izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Cilji programa so:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje,
  • utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja,
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

V našem vrtcu smo se v program vključili leta 2009. Od takrat dalje ga zavzeto izvajamo že štirinajst let.

Z izvajanjem programa želimo, da se vrtec oblikujejo v zdravo okolje, ki pozitivno vpliva na zdravje in počutje otrok in zaposlenih. Za doseganje cilja uporabljamo različne pristope in metode dela, ki omogočajo, da so z zdravjem povezane vsebine otrokom predstavljene na zabaven, poučen in zanimiv način.

V program vključujemo tudi zunanje sodelavce, ki vzgojiteljicam nudijo strokovno podporo. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih informacij predstavljata osnovo za strokovno in pravilno izvajanje programa.

Nekaj dogodkov izvedenih v okviru programa, si lahko pogledate na spodnjih fotografijah.

Dostopnost