Svet staršev

vrteclogo_an1

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev, strokovna delavka vrtca Selca, ravnatelj osnovne šole in njegova pomočnica, ki je hkrati tudi vodja vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev na sestankih obravnava letni načrt vrtca, načrt adaptacij in nakup opreme, razpravlja o tekočih zadevah, sodeluje s predlogi, mnenji, in pobudami.

Svet staršev vrtca v šolskem letu 2021 / 2022 sestavljajo:

Petra Šmid predstavnica staršev skupine Polžki
Nina Žunič predstavnica staršev skupine Miške
Erika Zupanc predstavnica staršev skupine Zajčki
Drago Prezelj predstavnik staršev skupine Sovice
Špela Bevk predstavnica staršev skupine Medvedki
Manca Žerovnik Kosem predstavnica staršev skupine Ježki
Katja Šturm predstavnica staršev skupine Mucki
Natalija Rupar predstavnica staršev skupine Veverice
Tomaž Kavčič predstavnik staršev skupine Pikapolonice
Barbara Primožič predstavnica staršev skupine Metuljčki
Tamara Benedičič predstavnica staršev skupine Petelinčki
Uršula Bernik predstavnica staršev skupine Ptički
Blaž Kandorfer predstavnik staršev skupine Čebelice
Klara Leben Kušar predstavnica staršev skupine Žabice
Tina Habjan predstavnica staršev skupine Ribice
Ema Lapajne predstavnica staršev skupine Račke
Franc Rant ravnatelj Osnovne šole Železniki
Vesna Benedičič organizacijska vodja enote Selca
Martina Markelj vodja Vrtca Železniki