Svet staršev

vrteclogo_an1

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev, strokovna delavka vrtca Selca, ravnatelj osnovne šole in njegova pomočnica, ki je hkrati tudi vodja vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev na sestankih obravnava letni načrt vrtca, načrt adaptacij in nakup opreme, razpravlja o tekočih zadevah, sodeluje s predlogi, mnenji, in pobudami.

Svet staršev vrtca v šolskem letu 2022 / 2023 sestavljajo:

Špela Egart predstavnica staršev skupine Polžki
Gašper Gašperšič predstavnik staršev skupine Miške
Marija Šilc predstavnica staršev skupine Zajčki
Petra Šmid predstavnica staršev skupine Sovice
Lidija Pintar predstavnica staršev skupine Medvedki
Jasmina Vežnaver Tolar predstavnica staršev skupine Ježki
Patricija Pintar predstavnica staršev skupine Mucki
Nina Žunič predstavnica staršev skupine Veverice
Eva Tarfila predstavnica staršev skupine Pikapolonice
Anja Bernik predstavnica staršev skupine Metuljčki
Drago Prezelj predstavnik staršev skupine Petelinčki
Klemen Demšar predstavnik staršev skupine Ptički
Jana Mediževec predstavnica staršev skupine Čebelice
Klara Leben Kušar predstavnica staršev skupine Žabice
Ema Lapajne predstavnica staršev skupine Ribice
Silvija Gortnar predstavnica staršev skupine Račke
Tomaž Kavčič predstavnik staršev skupine Srnice
Franc Rant ravnatelj Osnovne šole Železniki
Vesna Benedičič organizacijska vodja enote Selca
Martina Markelj vodja Vrtca Železniki

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/23

Dostopnost