Svet staršev

vrteclogo_an1

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev, strokovna delavka vrtca Selca, ravnatelj osnovne šole in njegova pomočnica, ki je hkrati tudi vodja vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev na sestankih obravnava letni načrt vrtca, načrt adaptacij in nakup opreme, razpravlja o tekočih zadevah, sodeluje s predlogi, mnenji, in pobudami.

Svet staršev vrtca v šolskem letu 2023/2024 sestavljajo:

Manca Stanonik predstavnica staršev skupine Polžki
Jakob Šuštar predstavnik staršev skupine Miške
Lidija Pintar predstavnica staršev skupine Zajčki
Gašper Gašperšič predstavnik staršev skupine Sovice
Špela Egart predstavnica staršev skupine Medvedki
Lidija Pintar predstavnica staršev skupine Ježki
Barbara Primožič predstavnica staršev skupine Mucki
Marija Šilc predstavnica staršev skupine Veverice
Nada Pratljačič predstavnica staršev skupine Pikapolonice
Jasmina Vežnaver Tolar predstavnica staršev skupine Metuljčki
Patricija Pintar predstavnica staršev skupine Petelinčki
Anja Bernik predstavnica staršev skupine Ptički
Andraž Prelec predstavnik staršev skupine Čebelice
Ema Lapajne predstavnica staršev skupine Žabice
Silvija Gortnar predstavnica staršev skupine Ribice
Neža Jauševec predstavnica staršev skupine Račke
Tomaž Kavčič predstavnik staršev skupine Srnice
Monika Čemažar ravnateljica Osnovne šole Železniki
Vesna Benedičič organizacijska vodja enote Selca
Martina Markelj vodja Vrtca Železniki

 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2022/23

Dostopnost