Nekoč

vrteclogo_an1

Leta 1968 je bil v Osnovni šoli Železniki odprt prvi oddelek za predšolske otroke. Vanj je bilo vključenih 12 otrok. Vzgojiteljica in varuhinja sta zanje skrbeli od 5.10 do 16. ure.

Potrebe staršev po vključitvi otrok v vrtec pa so se večale in učilnica je bila kmalu pretesna.

Leta 1972 je Skupnost otroškega varstva Škofja Loka odkupila stanovanjsko hišo blizu osnovne šole in jo preuredila za potrebe vrtca. Slovesna otvoritev je bila 27. novembra 1973. Vrtec, v katerem je bilo prostora za 72 otrok, je namenu predal predsednik Skupščine občine Škofja Loka Tone Polajnar. Pet let kasneje je bilo iz sredstev samoprispevka krajevne skupnosti opremljeno otroško igrišče. V vrtcu so bile takrat zaposlene štiri vzgojiteljice in dve varuhinji. Leta 1978 je bil vrtec prvič polno zaseden.

Septembra istega leta so bile prvič organizirane tudi popoldanske dejavnosti za otroke, ki niso obiskovali rednih oddelkov, imenovane potujoči vrtec. Vzgojiteljica je vsak dan v tednu odšla na drugo lokacijo in tam izvajala programe. V Železnikih in Selcih sta bila oddelka potujočega vrtca samostojna, v Sorici in Dražgošah pa so se otroci pridružili oddelkoma male šole.

Leta 1982 so se potrebe po organiziranem varstvu pokazale tudi v Selcih. Tamkajšnja podružnična šola je imela pripravljen prostor za dva oddelka predšolskih otrok.

22. avgusta 1982 je bil odprt prvi oddelek, v katerega je bilo do konca prvega leta vključenih 21 otrok.

V šolskem letu 1984/85 je bilo v vrtec Železniki vpisanih več otrok, kot je bilo prostih mest. Tako je bil odprt še peti oddelek, ki je bil prav poseben. Otroci so se v Železnikih samo zbrali, potem pa so se v spremstvu vzgojiteljice s kombijem odpeljali v vrtec Selca in tam preživeli dopoldne. Ob 14. uri so se ponovno vrnili v Železnike in tam počakali na starše.

Naslednje šolsko leto sta v Selcih že delovala dva oddelka. Večina otrok je bila iz Selc, nekaj staršev pa je vozilo otroke tudi iz Železnikov.

Prelomnico v zgodovini našega vrtca predstavlja šolsko leto 1993/94.

Dolgo se je že razmišljalo o novogradnji, zato vrtca niso obnavljali. Oprema je bila zastarela in dotrajana, pogoji za delo pa izredno slabi. Ker se aktivnosti v zvezi z gradnjo niso premaknile z mrtve točke, se je vodstvo šole in vrtca odločilo, da problem preko medijev predstavi širši javnosti. Ravnateljeva pomočnica Martina Sedej je s problemom seznanila tudi predstavnika izvršnega sveta občine Škofja Loka Vincencija Demšarja in ga pozvala k aktivnemu sodelovanju.

Ob podpori Krajevne skupnosti Železniki in s sodelovanjem Občine Škofja Loka, Osnovne šole Železniki in Sveta staršev vrtca je bil 5. novembra 1993 ustanovljen gradbeni odbor za izgradnjo novega vrtca. Vse naslednje šolsko leto so potekale intenzivne priprave za začetek gradnje. Lokacija za novi vrtec je bila tik ob stari stavbi. Gradbena dela so se začela 24. julija 1995.

V začetku leta 1996 smo se začeli pripravljati na selitev, prvega marca pa smo se z otroki že igrali v novem vrtcu. Otvoritev je bila 31. avgusta 1996. Prostore sta svečano predala namenu minister za šolstvo in šport dr. Slavko Gaber in župan Občine Železniki Alojz Čufar.

Sodobno opremljena stavba ima urejene tri igralnice za otroke stare 1-3 leta in štiri igralnice za otroke stare 3-6 let.

Septembra 2002 se je v vrtec vpisalo zelo veliko novih otrok. Dva oddelka prvega razreda, ki sta do tedaj delovala v prostorih vrtca, sta dobila prostore v osnovni šoli in tako smo lahko odprli šesti oddelek. Potrebe po varstvu pa so še naraščale. Odločili smo se in predlagali občini, da z januarjem 2003 odobri odprtje še sedmega oddelka.

Od tedaj dalje imamo v vrtcu Železniki sedem polno zasedenih oddelkov: 2 za prvo starostno obdobje, 4 za drugo in 1 kombiniran oddelek ter še dva oddelka za otroke od 3-7 let v podružnici Selca.

Vpis v vrtec pa je še kar naraščal. Že kar nekaj let se je kazala potreba, da bi tudi v Selcih lahko vrtec obiskovali otroci prvega starostnega obdobja. Možnost po odprtju dodatnega oddelka se je pokazala leta 2009. Takrat je v tamkajšnji šoli potekala obsežna prenova. Učenci so dobili nove učilnice v drugem nadstropju in tako so lahko obstoječe pritlične prostore preuredili za potrebe vrtca. Septembra 2009 je bil odprt nov oddelek za otroke prvega starostnega obdobja, ki pa še vedno ni zadostil vsem potrebam.

Tudi v Železnikih smo razmišljali, kje bi dobili prostore za dodatne oddelke. Leta 2010 smo prostor našli v eni od učilnic v osnovni šoli. S tem je Vrtec Železniki pridobil dodaten oddelek. Skupaj jih je bilo že enajst.

Še vedno pa nam je primanjkovalo prostora za najmlajše otroke. Predstavniki občine in vrtca smo začeli intenzivno iskati prostore, primerne za odprtje dodatnih oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja. Pregledali smo kar nekaj možnih lokacij in ugotovili, da bi bila najbolj racionalna rešitev zgraditi prizidek k obstoječi stavbi vrtca in v njem urediti prostore za dva oddelka prvega starostnega obdobja. Po dolgotrajnih razgovorih nam je uspelo prepričati občinske svetnike o smotrnosti gradnje. 3. februarja 2011 je bil na izredni seji občinskega sveta potrjen proračun Občine Železniki za leto 2011, v njem pa so bila zagotovljena tudi sredstva za gradnjo prizidka. Septembra 2011 je bil odprt še dodatni oddelek za otroke drugega starostnega obdobja v učilnici osnovne šole.

Leto 2018 je bilo posebno leto. Praznovali smo 50-letnico vrtca in pridobili dodatne prostore za nove oddelke vrtca. Občina je v neposredni bližini vrtca odkupila stanovanjsko hišo na naslovu Otoki 10. Že prvo leto so v hiši uredili pritličje in v njem igralnico za 14 otrok prvega starostnega obdobja. Januarja 2020 je bila v nadstropju dokončana druga igralnica. Do konca junija istega leta je stavba dobila dokončno podobo. Urejena je bila tudi njena okolica.

Leta 2021 se je ponovno pokazala potreba po dodatnem oddelku za otroke prvega starostnega obdobja. Občina Železniki se je odločila, da bo dodaten oddelek uredila v prostorih podružnične šole v Dražgošah. Poleg igralnice smo dobili tudi garderobo in kabinet za vzgojiteljice.

 

Vrtec Železniki ima trenutno 17 oddelkov na štirih lokacijah.

 

 

 

 

 

Dostopnost