Programi

vrteclogo_an1

Vrtec nudi celodnevni program, v primeru, da oddelki niso polnoštevilno zasedeni pa tudi poldnevni in krajši program.

V vrtcu Železniki in v enoti Selca imamo oddelke prvega in drugega starostnega obdobja.

Enkrat tedensko poteka v popoldanskem času tudi program, ki ga imenujemo potujoči vrtec.

Celodnevni vzgojni program

Otrokom v tem programu zagotavljamo:

  • igro,

  • usmerjene dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja; gibanje, jezik, umetnost, narava, družba in matematika,

  • nego,

  • prehrano; zajtrk, kosilo, popoldansko malico in napitke,

  • dovolj gibanja na svežem zraku,

  • počitek; mlajšim spanje, starejšim  poslušanje pravljic in zgodb ter umirjene igre v igralnici.

Krajši vzgojni program

Ta program zajema del celodnevnega programa. Otrok je v vrtcu štiri ure in dobi zajtrk.

Polovični vzgojni program

Otrok je v vrtcu izmenično vsak drugi teden. To možnost ponujamo, če se starši dveh otrok sporazumejo za izmenično varstvo v vrtcu ali če niso zasedena vsa prosta mesta.

Dostopnost