Plačila

vrteclogo_an1

Ekonomska cena programov od 1. 11. 2019

&nbsp;</p>
<table width=”100%” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
<col width=”319″>
<col width=”320″>
<tr height=”21″>
<td width=”319″ height=”21″ bgcolor=”#6ecdd8″><strong>Prvo starostno obdobje (1-3 leta)</strong></td>
<td width=”30%” bgcolor=”#6ecdd8″><div align=”center”><strong>400,97 €</strong></div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Polovični program </td>
<td width=”30%”><div align=”center”>280,68 €</div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Krajši program </td>
<td width=”30%”><div align=”center”>300,73 €</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width=”100%” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
<col width=”319″>
<col width=”320″>
<tr height=”21″>
<td width=”319″ height=”21″ bgcolor=”#6ecdd8″><strong>Drugo starostno obdobje (3-6 let)</strong></td>
<td width=”30%” bgcolor=”#6ecdd8″><div align=”center”><strong>320,1</strong></div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Polovični program </td>
<td width=”30%”><div align=”center”>224,07</div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Krajši program</td>
<td width=”30%”><div align=”center”>240,08</div></td>
</tr>
</table>
<p>
Prvo starostno obdobje (1-3 leta)
Dnevni program 429,21 €
Polovični program 300,45 €
Krajši program 321,91 €

 

Drugo starostno obdobje (3-6 let)
Dnevni program 342,65 €
Polovični program 239,85 €
Krajši program 256,99 €

Drugo starostno obdobje (3-4 leta)
Dnevni program 376,50 €
Polovični program 263,55 €
Krajši program 282,38 €

Kombiniran oddelek 1. in 2. starostnega obdobja
Dnevni program 376,50 €
Polovični program 263,55 €
Krajši program 282,38 €

Lestvica iz 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Višina plačila vrtca se ugotavlja na povprečni mesečni dohodek na osebo.
Dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo, uporabljeni za določitev plačil staršev.

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Povprečni mesečni dohodek na osebo v EUR od neto povprečne plače Plačilo % cene programa
1 do 18 % do 191,40 €   0 %
2 od 18 % do 30 % od 191,41 € do 319,01 € 10 %
3 od 30 % do 36 % od 319,02 € do 382,82 € 20 %
4 od 36 % do 42 % od 382,83 € do 446,62 € 30 %
5 od 42 % do 53 % od 446,63 € do 563,60 € 35 %
6 od 53 % do 64 % od 563,61 € do 680,56 € 43 %

7

od 64 % do 82 % od 680,57 € do 871,98 € 53 %

8

od 82 % do 99 % od 871,99 € do 1.052,75 € 66 %

9

nad 99 % nad 1.052,76 € 77 %