Vpis v vrtec

vrteclogo_an1

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za enoto Železniki

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za enoto Selca

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za enoto Dražgoše

 

Vpis otrok v vrtec poteka celo leto na podlagi razpisa in je možen do zasedbe prostih mest.

Otroka vpišete v vrtec s priloženo prijavnico, ki jo pravilno izpolnjeno vrnete osebno ali po pošti v enoto vrtca ali v upravo šole.

Otroke, ki z želenim dnem ne morejo biti sprejeti v vrtec, razporedimo po določenih kriterijih, o čemer odloči Komisija za sprejem otrok v vrtec. Komisija vloge obravnava na seji, ki je vsako leto sklicana po končanem razpisnem roku za sprejem otrok s 1. septembrom.

Podrobnosti si lahko ogledate v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec

 

 

Dostopnost