Vsebine vzgojnega programa

vrteclogo_an1

Pri delu v vrtcu vzgojiteljice usmerja in vodi Kurikulum za vrtce Zavoda RS za šolstvo. V njem so podana temeljna načela, cilji predšolske vzgoje, področja dejavnosti in tudi spoznanje, da otrok dojema in razumeva svet celostno. Uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem in si v odnosih z vrstniki in odraslimi razvija individualnost in družbenost.

Kurikulum za vrtce pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.

Dejavnosti, ki jih vzgojiteljice in njihove pomočnice načrtujejo za njihove otroke, so razvrščene v šest področij: gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava in družba.

Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo:

 • značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju,
 • razlike med otroki glede na potek njihovega osebnostnega razvoja,
 • način otrokovega razumevanja, razmišljanja in učenja,
 • otrokova prednostna področja,
 • posebnosti družine,
 • posebnosti otrokovega družbenega in fizičnega okolja.

Naše vsakodnevno delo vključuje:

 • spodbudno okolje in sredstva za spontano igro,
 • različne dejavnosti, vezane na gibalni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj,
 • aktivnosti na prostem,
 • uporabo telovadnice,
 • praznovanje rojstnih dni in obdarovanje otrok,
 • praznovanje praznikov in ustvarjanje predprazničnega razpoloženja,
 • obiske umetnikov in ljudi različnih znanj v vrtcu,
 • naše obiske različnih ustanov v bližnji in širši okolici,
 • obiske kulturnih prireditev in sodelovanje na njih,
 • izlete,
 • srečanja s starši in starimi starši,
 • ter druge dejavnosti na pobudo staršev in v sodelovanju z njimi.

Obogatitvene dejavnosti

 • Praznovali bomo rojstne dneve otrok.
 • Izvedli bomo jesenske piknike na vrtu pri vrtcu.
 • 11. 9. 2023 bo športno društvo Fleksi na prostem pripravilo predstavitev ritmične gimnastike.
 • Zadnjo soboto v septembru bomo povabili starše in otroke na skupno druženje. Pred vrtcem v Železnikih bomo pripravili različne zabavno-poučne delavnice.
 • Otroci bodo tekli jesenski in spomladanski kros.
 • Otroci posameznih skupin se bodo odpravili na izlete in orientacijske pohode v bližnjo in daljno okolico.
 • V Tednu otroka, od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023, bomo pripravili pestre vsebine, druženja med skupinami ter glasbeni, gibalni in kino dan.
 • Otroci stari 4-5 let bodo 26. 9. 2023 obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana in si ogledali predstavo Polna Luna.
 • Otroci stari 5-6 let bodo 27. 9. 2023 obiskali Kekčevo deželo.
 • V vseh oddelkih bomo izvajali gibalno-športni program Mali sonček.
 • 10. 10. 2023 si bomo ogledali predstavitev instrumentov v izvedbi učiteljev Glasbene šole Škofja Loka.
 • S tradicionalnim slovenskim zajtrkom bomo obeležili dan slovenske hrane.
 • Novembra nas bodo obiskali predstavniki podjetja Lotrič in v skupinah drugega starostnega obdobja izvedli delavnico Mladi meroslovec.
 • 23., 28. in 29. novembra 2023 bodo potekale novoletne delavnice.
 • Decembra bodo tri skupine obiskale Groharjevo hišo v Sorici in se udeležile glasbenih delavnic.
 • Redno bomo obiskovali šolsko knjižnico in Knjižnico Ivana Tavčarja na Češnjici ter si izposojali knjige. Knjižničarke bodo pripravile tudi ure pravljic.
 • Starejši in nekateri mlajši otroci bodo izvajali predšolsko bralno značko.
 • V vrtcu nas bo obiskala zobna asistentka in nas seznanila s pravilnim čiščenjem zob.
 • Pripravili bomo pestro prednovoletno praznovanje.
 • Izvedli bomo program uvajanja v računalništvo, ki ga bo vodila učiteljica Alenka Bertoncelj.
 • Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bodo pripravile igrane predstave in glasbene pravljice.
 • Ob ugodnih snežnih razmerah bomo izvedli sankanje in smučanje. Vsaka starejša skupina bo eno dopoldne preživela na smučišču Rudno.
 • V okviru medgeneracijskega povezovanja se bomo v oddelkih drugega starostnega obdobja družili z učenci osnovne šole.
 • Pripravili bomo pustno rajanje in pustni sprevod.

Vrtec v naravi

Tako smo poimenovali tridnevno potepanje z otroki, ki smo ga prvič izvedli v maju 2005. Osem vzgojiteljic in njihovih pomočnic je spremljalo 56 otrok. Bili smo v počitniškem  domu Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v Zgornjih Gorjah. Naslednja leta smo obiskovali počitniški dom na Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom, zdravilišče na Rakitni in Center šolskih in obšolskih dejavnosti Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu.

V tem šolskem letu bomo obiskali CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu. Od 25. 3. 2024 do 29. 3. 2024 imamo rezervirana dva tridnevna termina.  

 

 

 

Dostopnost