Starši lahko otroka iz vrtca izpišejo kadarkoli, če vsaj 30 dni pred dejanskim izstopom vodstvu vrtca ali šole izročijo pisno izjavo o izpisu. Obrazci se dobijo v vrtcu ali na spletni strani OŠ Železniki.

Začasni izpis otroka iz vrtca je možen samo, če občina, ki je zavezanec za plačilo razlike cene programa vrtca, to omogoča. V takem primeru se za začasni izpis uporabijo predpisi in pravila tiste občine.

Naslednja določila veljajo samo za otroke, za katere je zavezanec za plačilo razlike cene programa vrtca Občina Železniki.

Starši otrok lahko julija in avgusta otroka začasno izpišejo iz vrtca za najmanj 30 zaporednih dni. V tem primeru morajo starši najkasneje do 15. junija upravi vrtca oddati pisno vlogo za začasni izpis na obrazcu – izpisnici, ki jo najdejo na spletni strani vrtca ali v vrtcu. V njej navedejo natančno trajanje začasnega izpisa. Začasni izpis lahko z novo izpisnico podaljšajo kadarkoli pred potekom začasnega izpisa.

Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 30. 6. naslednjega leta) otroka praviloma ni mogoče začasno izpisati iz vrtca.

Začasni izpis otroka iz vrtca je mogoč tudi zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni otroka, in sicer na podlagi vloge staršev in zdravniškega potrdila, iz katerega je razvidno, da bo otrok zaradi teh razlogov odsoten iz vrtca najmanj petnajst  zaporednih obračunskih dni.

V času trajanja začasnega izpisa starši plačajo 50 % svojega prispevka za program, v katerega je otrok vključen. Razliko do cene programa za začasno izpisane otroke vrtcu povrne Občina Železniki.

Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis ni možen. Starši o njegovi odsotnosti le obvestijo vrtec.

 

 

Dostopnost