O vrtcu

vrteclogo_an1

Vrtec Železniki

Otoki 13 4228 Železniki
Telefon: 04-500-20-30

Telefon igralnice spodaj
04-500-20-35

Telefon igralnice zgoraj
04-500-20-36

Telefon igralnici Otoki 10
04-500-20-37

 

Ravnatelj: Monika Čemažar
Telefon: 04-500-20-12

E-mail: monika.cemazar(pri)os-zelezniki.si

Ravnateljeva pomočnica: Martina Markelj
Telefon: 04-500-20-30

E-mail: vrtec(pri)os-zelezniki.si **

 

Enota Selca
Selca 95
4227 Selca
Telefon: 04-500-20-08

Enota Dražgoše
Dražgoše 35
4228 Železniki
Tel.: 04 500 20 03

SlikaVrtca-pom

** Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Železniki, namesto znaka “@” vsebujejo nadomestni zapis “(pri)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(pri)” zamenjate z znakom “@”. 

 

Vrtec Železniki je javni zavod za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Ustanovljen je bil leta 1968. Njegov ustanovitelj je bila takratna Občina Škofja Loka, danes pa je to Občina Železniki.

Naša temeljna naloga je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, da bi se ti počutili varne, sprejete in zadovoljne. V funkcionalno in prijetno opremljenih prostorih, vzgojiteljice in njihove pomočnice gradijo na prijaznih medsebojnih odnosih, ustvarjajo prijetno vzdušje in ustvarjalno pristopajo k vzgoji otrok.

Vse dejavnosti v vrtcu skrbno načrtujemo, obenem pa prisluhnemo otrokom in se jim prilagajamo. Vsak otrok je deležen individualne obravnave, hkrati pa mu zagotavljamo uveljavljanje njegovih pravic v okviru celotne skupine in vrtca.

Strokovno podlago za delo z otroki nam predstavlja Kurikulum za vrtce, ki ga je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport. V njem so predstavljeni cilji, načela, primeri dejavnosti in vsebine posameznih področij. Ponujene vsebine in dejavnosti predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, vzgojiteljica pa je tista, ki se po strokovni presoji odloča kaj, kdaj in kako jih bo ponudila otrokom.

 

Dostopnost