Dodatne dejavnosti

vrteclogo_an1

 

Programi in projekti

 • Zdrav vrtec
 • Mali sonček

 

 • Ekošola
  • Ekobranje za ekoživljenje
  • Šolska vrtilnica
  • Odpadkom dajemo novo življenje
  • Mlekastično – izberem domače
  • Ne zavrzi oblek – ohrani planet

 

 • Voda – naše bogastvo
 • S knjigo v svet
 • Pomahajmo v svet
 • Naša mala knjižnica
 • Varno s soncem

 

 Prednostne naloge

 • Dejavnosti s področja umetnosti s poudarkom na gibalno-plesnem področju.
 • Nastopanje otrok pred vrstniki in drugimi.
 • Socialne igre, ki spodbujajo k dobrim medsebojnim odnosom.

 

 

Dostopnost