Zaposleni

vrteclogo_an1

Enota Železniki

Ime in priimek Delovno mesto
Benedičič Regina vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Benedik Sabina vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice (na porodniškem dopustu)
Bergant Sonja vzgojiteljica
Čufar Darja vzgojiteljica
Demšar Petra vzgojiteljica
Demšar Valentina vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice (nadomešča Majo Tomaševič)
Gajgar Alenka vzgojiteljica
Gorenc Mirjam vzgojiteljica
Habjan Sabina blagajničarka
Hafnar Ines vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Hudolin Mary Joy čistilka
Janc Janja svetovalna delavka
Jeram Alenka vzgojiteljica
Kaplja Herman hišnik
Kenda Bernarda vzgojiteljica
Kenda Polona vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice (na porodniškem dopustu)
Kos Valerija vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice (nadomešča Sabino Benedik)
Košir Suzana kuharica
Markelj Martina pomočnica ravnatelja- vodja vrtca
Mohorič Ana vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Mohorič Andreja vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Mohorič Marija vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Mravlja Uršula vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice (nadomešča Polono Kenda)
Murn Katja vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Panjtar Ema vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Panjtar Tina vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Peternelj Ana vzgojiteljica
Pogačnik Klemen hišnik
Pohleven Irena vzgojiteljica
Pohleven Petra kuharska pomočnica/čistilka
Pokorn Polonca vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Rant Jerneja vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Stanonik Andreja čistilka
Šmid Maja vzgojiteljica
Tavčar Barbara vzgojiteljica
Tolar Anja vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Tolar Martina vzgojiteljica
Vodnik Cvetka šivilja, perica

 

Enota Selca

Ime in priimek Delovno mesto
Ažbe Ana vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Benedičič Vesna vzgojiteljica
Cankar Helena kuharica
Geigar Robert hišnik
Jelenc Lidija vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Kofler Vanja vzgojiteljica
Markelj Klara vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
Mohorič Marija vzgojiteljica
Primožič Jana čistilka
Tomaševič Maja vzgojiteljica (na porodniškem dopustu)