Program Zdravje v vrtcu

Nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je leta 2006 v vrtcih ljubljanske zdravstvene regije oblikoval program promocije zdravja z naslovom Zdravje v vrtcu.  V naslednjih letih se je program razširil in ga danes, skupaj z vrtci po vsej Sloveniji, uspešno izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

 Cilji programa so:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje,
  • utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja,
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

V našem vrtcu smo se v program vključili leta 2009. Od takrat dalje ga zavzeto izvajamo že deset let.

Z izvajanjem programa želimo, da se vrtec oblikujejo v zdravo okolje, ki pozitivno vpliva na zdravje in počutje  otrok in zaposlenih. Za doseganje cilja uporabljamo različne pristope in metode dela, ki omogočajo, da so z zdravjem povezane vsebine otrokom predstavljene na zabaven, poučen in zanimiv način.

V program vključujemo tudi zunanje sodelavce, ki vzgojiteljicam in njihovim pomočnicam  nudijo strokovno podporo. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih informacij predstavljata osnovo za strokovno in pravilno izvajanje programa.

Nekaj dejavnosti, izvedenih v okviru programa, si lahko pogledate na spodnjih fotografijah.