Programi

vrteclogo_an1

Vrtec nudi celodnevni program, v primeru, da oddelki niso polnoštevilno zasedeni pa tudi poldnevni in krajši program.

V vrtcu Železniki in v enoti Selca imamo oddelke prvega in drugega starostnega obdobja.

Enkrat tedensko poteka v popoldanskem času tudi program, ki ga imenujemo potujoči vrtec.

Celodnevni vzgojni program

Otrokom v tem programu zagotavljamo:

  • igro,

  • usmerjene dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja; gibanje, jezik, umetnost, narava, družba in matematika,

  • nego,

  • prehrano; zajtrk, kosilo, popoldansko malico in napitke,

  • dovolj gibanja na svežem zraku,

  • počitek; mlajšim spanje, starejšim  poslušanje pravljic in zgodb ter umirjene igre v igralnici.

Krajši vzgojni program

Ta program zajema del celodnevnega programa. Otrok je v vrtcu štiri ure in dobi zajtrk.

Polovični vzgojni program

Otrok je v vrtcu izmenično vsak drugi teden. To možnost ponujamo, če se starši dveh otrok sporazumejo za izmenično varstvo v vrtcu ali če niso zasedena vsa prosta mesta.

Potujoči vrtec

Program je namenjen otrokom, ki ne obiskujejo rednih oddelkov vrtca. Traja 80 ur od oktobra do maja. Pogoj za oblikovanje skupine je devet prijav. Oddelke odobri Občina Železniki.