Dodatne dejavnosti

vrteclogo_an1

 

Dodatne dejavnosti

 • ritmična gimnastika (obe enoti)
 • folklora (enota Železniki)
 • ples (enota Selca)
 • športne urice (obe enoti)

 

 Programi in projekti

 • Zdrav vrtec
 • Mali sonček
 • Ekošola:
  – Hrana ni za tjavendan
  – Mlekastično – izbiram domače
 • S knjigo v svet
 • Pasavček
 • Naša mala knjižnica
 • Trajnostna mobilnost v vrtcih
 • Varno s soncem
 • Gozdni vrtec

 

 Prednostne naloge

 • Gozd – igralnica in učilnica na prostem.
 • V skupini smo vsi pomembni.
 • Iskanje novih poti sodelovanja s starši.
 • Hospitacije Kritični prijatelj, razgovor in analiza nastopov