Dragi starši!

Otroci in vzgojiteljice vam sporočajo, da so srečno prispeli v Center šolskih in obšolskih dejavnosti Čebelica. Pošiljajo vam vesele pozdrave.