Vpis v vrtec

vrteclogo_an1

Prednostni vrstni red vpisanih otrok, Železniki – 2022

Prednostni vrstni red vpisanih otrok, Selca – 2022

Prednostni vrstni red vpisanih otrok, Drazgose – 2022

Vpis otrok v vrtec poteka celo leto na podlagi razpisa in je možen do zasedbe prostih mest.

Otroka vpišete v vrtec s priloženo prijavnico, ki jo pravilno izpolnjeno vrnete osebno ali po pošti v enoto vrtca ali v upravo šole.

Otroke, ki z želenim dnem ne morejo biti sprejeti v vrtec, razporedimo po določenih kriterijih, o čemer odloči Komisija za sprejem otrok v vrtec. Komisija vloge obravnava na seji, ki je vsako leto sklicana po končanem razpisnem roku za sprejem otrok s 1. septembrom.

Podrobnosti si lahko ogledate v priloženem pravilniku.

 

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Vloga za sprejem otroka v vrtec (novo, januar 2022)

Vloga za začasni izpis

Izjava o izpisu otroka iz vrtca