Vpis v vrtec

vrteclogo_an1

 

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za enoto Železniki za šolsko leto 2023

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za enoto Selca za šolsko leto 2023

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za enoto Dražgoše za šolsko leto 2023

 

Vpis otrok v vrtec poteka celo leto na podlagi razpisa in je možen do zasedbe prostih mest.

Otroka vpišete v vrtec s priloženo prijavnico, ki jo pravilno izpolnjeno vrnete osebno ali po pošti v enoto vrtca ali v upravo šole.

Otroke, ki z želenim dnem ne morejo biti sprejeti v vrtec, razporedimo po določenih kriterijih, o čemer odloči Komisija za sprejem otrok v vrtec. Komisija vloge obravnava na seji, ki je vsako leto sklicana po končanem razpisnem roku za sprejem otrok s 1. septembrom.

Podrobnosti si lahko ogledate v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec

 

 

Dostopnost