Plačila

vrteclogo_an1

Ekonomska cena programov od 1. 11. 2018

&nbsp;</p>
<table width=”100%” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
<col width=”319″>
<col width=”320″>
<tr height=”21″>
<td width=”319″ height=”21″ bgcolor=”#6ecdd8″><strong>Prvo starostno obdobje (1-3 leta)</strong></td>
<td width=”30%” bgcolor=”#6ecdd8″><div align=”center”><strong>400,97 €</strong></div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Polovični program </td>
<td width=”30%”><div align=”center”>280,68 €</div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Krajši program </td>
<td width=”30%”><div align=”center”>300,73 €</div></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width=”100%” cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
<col width=”319″>
<col width=”320″>
<tr height=”21″>
<td width=”319″ height=”21″ bgcolor=”#6ecdd8″><strong>Drugo starostno obdobje (3-6 let)</strong></td>
<td width=”30%” bgcolor=”#6ecdd8″><div align=”center”><strong>320,1</strong></div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Polovični program </td>
<td width=”30%”><div align=”center”>224,07</div></td>
</tr>
<tr height=”21″>
<td height=”21″ width=”319″>Krajši program</td>
<td width=”30%”><div align=”center”>240,08</div></td>
</tr>
</table>
<p>
Prvo starostno obdobje (1-3 leta)
Dnevni program 405,30 €
Polovični program 283,71 €
Krajši program 303,98 €

 

Drugo starostno obdobje (3-6 let)
Dnevni program 323,56
Polovični program 226,49
Krajši program 242,67

 

Drugo starostno obdobje (3-4 leta)
Dnevni program 355,52 €
Polovični program 248,87 €
Krajši program 266,65 €

Kombiniran oddelek 1. in 2. starostnega obdobja
Dnevni program 355,52 €
Polovični program 248,87 €
Krajši program 266,65 €

 

Lestvica iz 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

Višina plačila vrtca se ugotavlja na povprečni mesečni dohodek na osebo.
Dohodkovni razredi glede na povprečno neto plačo, uporabljeni za določitev plačil staršev.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Povprečni mesečni dohodek na osebo v EUR od neto povprečne plače Plačilo % cene programa
1   do 18 %   do 188,02 €   0 %
2 nad 18 % do 30 % nad 188,03 € do 313,37 € 10 %
3 nad 30 % do 36 % nad 313,38 € do 376,05 € 20 %
4 nad 36 % do 42 % nad 376,06 € do 438,72 € 30 %
5 nad 42 % do 53 % nad 438,73 € do 553,63 € 35 %
6 nad 53 % do 64 % nad 553,64 € do 668,53 € 43 %
7 nad 64 % do 82 % nad 668,54 € do 856,56 € 53 %
8 nad 82 % do 99 % nad 856,57 € do 1034,14 € 66 %
9 nad 99 % Nad 1034,15 € 77 %