Svet staršev

vrteclogo_an1

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev, strokovna delavka vrtca Selca, ravnatelj osnovne šole in njegova pomočnica, ki je hkrati tudi vodja vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev na sestankih obravnava letni načrt vrtca, načrt adaptacij in nakup opreme, razpravlja o tekočih zadevah, sodeluje s predlogi, mnenji, in pobudami.

Svet staršev vrtca v šolskem letu 2020 / 2021 sestavljajo:

Jure Kržišnik predstavnik staršev skupine Polžki
Natalija Rupar predstavnica staršev skupine Miške
Manca Žerovnik Kosem predstavnica staršev skupine Zajčki
Katja Frelih predstavnica staršev skupine Sovice
Petra Lotrič predstavnica staršev skupine Medvedki
Tomaž Kavčič predstavnik staršev skupine Ježki
Barbara Primožič predstavnica staršev skupine Mucki
Katja Šturm predstavnica staršev skupine Veverice
Tamara Benedičič predstavnica staršev skupine Pikapolonice
Uršula Bernik predstavnica staršev skupine Metuljčki
Jelena Soldat predstavnica staršev skupine Petelinčki
Petra Šmid predstavnica staršev skupine Ptički
Beti Bevk predstavnica staršev skupine Čebelice
Karmen Potočnik predstavnica staršev skupine Žabice
Klara Leben Kušar predstavnica staršev skupine Ribice
Uroš Egart predstavnik staršev skupine Račke
Franc Rant ravnatelj Osnovne šole Železniki
Vesna Benedičič organizacijska vodja enote Selca
Martina Markelj vodja Vrtca Železniki