Svet staršev

vrteclogo_an1

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev, strokovna delavka vrtca Selca, ravnatelj osnovne šole in njegova pomočnica, ki je hkrati tudi vodja vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev na sestankih obravnava letni načrt vrtca, načrt adaptacij in nakup opreme, razpravlja o tekočih zadevah, sodeluje s predlogi, mnenji, in pobudami.

Svet staršev vrtca v šolskem letu 2018/2019 sestavljajo:

Nada Pratljačić predstavnica staršev skupine Polžki
Ana Golja predstavnica staršev skupine Miške
Alenka Božič predstavnica staršev skupine Zajčki
Uršula Bernik predstavnica staršev skupine Medvedki
Drago Prezelj predstavnik staršev skupine Ježki
Tadej Hauptman predstavnik staršev skupine Mucki
Tamara Lavtar predstavnica staršev skupine Veverice
Nina Tušek predstavnica staršev skupine Pikapolonice
Renata Valh Pintar predstavnica staršev skupine Metuljčki
Bernarda Pohleven predstavnica staršev skupine Petelinčki
Saša Česen predstavnica staršev skupine Ptički
Klara Lavtar predstavnica staršev skupine Čebelice
Urška Debeljak predstavnica staršev skupine Žabice
Janja Lotrič predstavnica staršev skupine Ribice
Ema Lapajne predstavnica staršev skupine Račke
Franc Rant ravnatelj Osnovne šole Železniki
Maja Tomaševič organizacijska vodja enote Selca
Martina Markelj vodja Vrtca Železniki