V skupini Miške so otroci letos prvič začeli obiskovati vrtec. Prva dva tedna smo namenili uvajanju, kasneje pa tudi že spoznavanju reda v skupini in osnovnih pravil.

Prvi teden v oktobru pa je bil TEDEN OTROKA, v katerem smo zanje pripravili pestre dejavnosti. Otroci so si ogledali lutkovno predstavo, pomagali pri pripravi dekoracije za igralnico in rajali ob otroških pesmicah.

Vzgojiteljica Alenka Gajgar