Pišk ravno nismo pasli, smo pa spoznavali domače živali, kaj nam dajejo, poimenovali smo člane njihovih družin, poslušali in prepoznavali njihovo oglašanje, likovno ustvarjali, prepevali pesmice o domačih živalih, jih šteli na slikah, se gibali,…

K sreči imamo v okolici vrtca kmetije, kjer si lahko domače živali ogledamo tudi v živo. Odšli smo do kmetije na Studenem, kjer smo si ogledali hlev in krave, na Češnjici smo opazovali kokoši ter pri drugi kmetiji hranili tudi ovce. Mimo ograde z ovcami se večkrat sprehodimo, otroci jih zelo radi opazujejo.

Listali smo knjige, spoznavali vsebine slikanic, kjer nastopajo domače živali, izdelovali piščančke, barvali jajca, presuvali in lepili koruzo, ob instrumentalni glasbi smo se vživeli v kokoške na kokošjem dvorišču, spoznavali gibalne igre Zajček, Lisička kaj rada ješ ter uživali pa ob masažni igri, bibariji Boža boža.

BOŽA BOŽA MAČJA TAČKA, (božanje po hrbtu, dlani)

S KLJUNOM KLJUVA MALA RAČKA, (»kljuvanje«, trkanje s prstom po hrbtu, dlani)

MAČJI KREMPELJ  (pokažemo »kremplje«)

ŠPIKA ŠPIK,

PRASKA, GREBE, (praskamo po hrbtu, dlani)

ŠLIK, ŠLIK, ŠLIK. (požgečkamo)

V načrtu imamo še nekaj dejavnosti povezanih z domačimi živalmi, zato  upam, da se kmalu vrnemo nazaj v vrtec, da nadaljujemo.