Trenutne razmere po vsem svetu so nas prisilile, da smo se še bolj začeli zavedati svojega zdravja in smo postali še bolj pozorni na to, da skrbimo za svoje zdravje na takšen ali drugačen način. Mi smo se z otroki odločili, da bomo tudi v vrtcu poskrbeli za naše zdravje preko različnih dejavnosti. Naučili smo se pravilnega umivanja rok, nabirali smo bezeg in smrekove vršičke, kuhali smo bezgov čaj, izdelovali sirup iz smrekovih vršičkov, predvsem pa smo veliko časa preživeli v naravi. Poskrbeli smo tudi za zdravo okolje ter posadili nova drevesa in na svoje delo zelo ponosni. Še naprej se bomo trudili skrbeti za svoje zdravje ter zdravje vseh in vsega okoli nas.