Nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije “Zdravje v vrtcu”, ki ga je kasneje razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji.

Cilji programa so:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

V našem vrtcu smo se v program vključili leta 2009. Od takrat dalje ga vestno in zavzeto izvajamo že sedem let.

Z izvajanjem programa želimo, da se vrtec oblikujejo v zdravo okolje, ki pozitivno vpliva na zdravje in počutje   otrok in zaposlenih. Za doseganje cilja uporabljamo različne pristope in metode dela, ki omogočajo, da so vsebine, povezane z zdravjem, otrokom predstavljene na zabaven, poučen in zanimiv način.

V program vključujemo tudi zunanje sodelavce, ki vzgojiteljicam in njihovim pomočnicam  nudijo strokovno podporo. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih informacij,  predstavljata osnovo za strokovno in pravilno izvajanje programa.

V letu 2015/2016  so bili v program vključeni vsi oddelki Vrtca Železniki. Izvedenih je bilo ogromno aktivnosti, ki posredno in neposredno vplivajo na zdravje in dobro klimo v vrtcu.

Nekaj dejavnosti, izvedenih v okviru programa, si lahko pogledate na spodnjih fotografijah.

[Galerija ni najdena]