• Različne predmete iz igralnice in nastrižene sličice igrač smo razvrščali v drevesni diagram glede na značilnost je iz lesa / ni iz lesa.
 • Z zabijanjem lesenih palčk v luknjice vezane plošče in ovijanjem izbranih vrvic smo izdelali zanimive in uporabne košarice.
 • Na obisku žage v Smolevi smo se seznanili s postopkom obdelave lesa od hloda do deske in pomenom delovnih strojev.
 • Žagovino, ki smo jo dobili na obisku žage, smo v vrtcu uporabili za različne dejavnosti: vonjali smo svežo in staro žagovino, jo presipali v različne posodice, risali s prsti po njej, odtiskovali dlani… Z dodatkom papirja, vrvic in lepila smo izdelali cvetove trobentic.
 • Spoznali smo, kako ugotovimo starost posekanega drevesa, šteli letnice in z ogljem narisali rezino lesa.
 • Opazili smo, da se deščice različnih dreves razlikujejo po barvi in trdoti.
 • Preizkušali smo gorljivost lesa. Posebno pozornost smo namenili skrbi za varnost. Opazili smo, da so se palčke ob gorenju zmanjšale in počrnele. Risanje z njimi je bilo zares zabavno.
 • Kose lesa smo tehtali, jih primerjali…
 • Preizkušali smo plovnost predmetov. Ali leseni plavajo? Plovnost lesenih delov iz narave smo opazovali tudi v toku vode v strugi. Mladika na bregu nam je služila kot katapult za pošiljanje kratkih vejic v vodo.
 • V gozdu smo ob lomljenju suhih vejic preizkušali moč naših mišic in spretnosti. Kratke palčke smo povezali v majhne butarice. V igralnici smo jih uporabili za sestavljanje labirintov ob igri s figuricami živali. Zakaj nam rastoče veje za preizkus ni uspelo odlomiti?
 • S pomočjo lesenih palčk smo sodelovali v urjenju pozornosti in spretnostih podajanja obročka.
 • Spoznavali smo male inštrumente iz lesa, tehniko igranja, jih poimenovali, primerjali zvoke, izvajali različne ritme.
 • Želja po odkrivanju novih zanimivostih, sodelovanju in ustvarjalnih igrah nas vedno znova vabi v gozd. Naše gozdne dogodivščine pa vam bomo predstavili naslednjič.