Maškare vseh vrst in velikosti so na pustni torek napolnile igralnice vrtca. Celo dopoldne so rajale, plesale in se zabavale. Maškare starejših oddelkov so ob spremljavi harmonikarjev odšle tudi v pustni sprevod. Utrujene, so si po kosilu privoščile sladek krof.

Kako uspešno so opravile svoje delo bomo prav kmalu videli.