Vzgojiteljice našega vrtca so v petek, 15. maja 2015, otrokom zaigrale predstavo Ime čarobnega drevesa. Po predstavi so v oddelkih drugega starostnega obdobja podelili še priznanja vsem, ki so sodelovali v programu predšolske bralne značke, S knjigo v svet.

V torek, 16. maja, smo na ogled predstave povabili tudi otroke iz enote Selca.