Gozd je naša druga igralnica. Otroci najraje iz vej izdelujejo hiške, iščejo plodove, plezajo po štorih, poslušajo ptice in objemajo drevesa. Gozd tako raziskujejo z vsemi čutili. Skupaj smo izbrali tudi drevo naše skupine, katerega bomo opazovali v vseh letnih časih. V naši igralnici smo izdelali drevo prijateljstva, posadili smo želod, spoznali dele drevesa, plodove povezali z ustreznim drevesnim listom ter se igrali z naravnim materialom. Obiskali pa smo tudi Gozdno učno pot, po kateri nas je peljala gozdarka Manica. Otroci so tako spoznali še drevesne vrste, plodove, talni profil, pokazala nam je tudi rog od jelena. Opazovali smo tudi sledi, gozdarka pa nam je zavrtela še zvoke posameznih živali. Rekla nam je, da smo pravi gozdni raziskovalci.